Juonut väkeviä alkoholijuomia 30 viime päivän aikana (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 40 44 37 29 33 22 20
  Tytöt 39 41 39 32 36 20 23
  Kaikki 39 43 38 31 34 21 22
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.