Käyttänyt nuuskaa joskus elinaikana (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 39 33 26 38 42 35
  Tytöt 13 11 11 15 13 19
  Kaikki 26 21 18 26 27 27
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.