Käyttänyt nuuskaa 30 viime päivän aikana (%)

        2003     2007     2011     2015     2019  
  Pojat 12 12 24 24 11
  Tytöt 1 3 5 5 9
  Kaikki 6 7 14 14 10
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.