Käyttänyt nuuskaa 12 viime kk aikana (%)

        2003     2007     2011     2015     2019  
  Pojat 22 21 34 36 28
  Tytöt 6 8 13 11 15
  Kaikki 13 14 23 23 22
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.