Pelannut rahapeliautomaatteja viikoittain (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 36 41 39 45 45 9 6
  Tytöt 5 5 8 7 5 0 0
  Kaikki 21 23 23 25 25 5 3
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.