Pelannut rahapeliautomaatteja elinaikana (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 94 92 90 89 87 50 40
  Tytöt 84 74 65 58 54 14 9
  Kaikki 89 83 77 72 70 32 24
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.