Riskit vähäisiä: tupakoi joskus (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 71 78 65 61 66 57 56
  Tytöt 69 75 60 58 60 53 55
  Kaikki 70 76 62 59 63 55 55
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.