Riskit vähäisiä: tupakoi päivittäin (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 9 12 8 10 7 8 8
  Tytöt 4 6 6 4 3 4 4
  Kaikki 7 9 7 7 5 6 6
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.