Riskit vähäisiä: kokeilee ekstaasia 1-2 kertaa (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 5 10 16 19 26 26 28
  Tytöt 8 14 18 19 24 27 26
  Kaikki 6 12 17 19 25 26 27
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.