Riskit vähäisiä: käyttää ekstaasia säännöllisesti (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 1 2 2 3 4 3 4
  Tytöt 0 1 1 1 1 1 1
  Kaikki 1 1 2 2 2 2 3
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.