Riskit vähäisiä: kokeilee kannabista 1-2 kertaa (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 19 28 37 28 39 51 54
  Tytöt 24 28 33 26 34 41 42
  Kaikki 22 28 35 27 36 46 48
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.