Riskit vähäisiä: käyttää kannabista säännöllisesti (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 2 4 5 4 9 12 16
  Tytöt 1 2 2 1 3 4 6
  Kaikki 2 3 4 3 6 8 11
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.