Riskit vähäisiä: käyttää kannabista silloin tällöin (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 7 14 18 13 20 29 32
  Tytöt 9 12 14 9 14 16 19
  Kaikki 8 13 16 11 17 22 26
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.