Riskit vähäisiä: kokeilee amfetamiinia 1-2 kertaa (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 7 10 13 14 21 20 20
  Tytöt 9 12 13 15 21 21 21
  Kaikki 8 11 13 15 21 20 20
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.