Riskit vähäisiä: käyttää amfetamiinia säännöllisesti (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 1 2 2 2 3 2 3
  Tytöt 1 1 1 1 1 0 1
  Kaikki 1 1 1 1 2 1 2
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.