Riskit vähäisiä: juo 6+ annosta viikonloppuisin (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 24 28 22 18 18 13 11
  Tytöt 14 14 11 8 8 5 4
  Kaikki 19 21 17 12 13 9 7
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.