Riskit vähäisiä: juo 1-2 annosta lähes päivittäin (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 33 33 41 35 35 39 27
  Tytöt 13 13 18 13 15 19 12
  Kaikki 23 23 29 23 25 28 19
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.