Riskit vähäisiä: juo 4-5 annosta lähes päivittäin (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 7 10 10 9 11 8 6
  Tytöt 2 2 3 2 2 2 1
  Kaikki 5 6 6 5 7 5 4
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.