Uni- ja rauhoittavat lääkkeet, ei reseptiä elinaikana (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 4 3 4 4 5 4 6
  Tytöt 6 8 9 9 9 8 8
  Kaikki 5 6 6 7 7 6 7
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.