Uni- ja rauhoittavat lääkkeet reseptillä elinaikana (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 5 5 5 4 3 3 7
  Tytöt 4 6 6 6 6 6 10
  Kaikki 5 5 5 5 4 5 8
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.