Kipulääkkeiden päihdekäyttö joskus elinaikana (%)

        2015     2019  
  Pojat 2 3
  Tytöt 7 6
  Kaikki 5 5
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.