Käyttänyt muuta huumetta kuin kannabista elinaikana (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 1 1 2 3 4 3 4
  Tytöt 1 3 3 3 4 3 3
  Kaikki 1 2 3 3 4 3 3
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.