Alkoholin ja pillereiden sekakäyttö joskus elinaikana (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 11 7 5 4 6 3 4
  Tytöt 25 19 18 13 14 7 8
  Kaikki 18 13 12 9 10 5 6
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.