Käyttänyt suonensisäisiä huumeita joskus elinaikana (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 0 0 0 1 1 1 0
  Tytöt 0 0 0 1 0 0 0
  Kaikki 0 0 0 1 1 1 0
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.