Käyttänyt jotakin huumetta elinaikana (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 5 11 11 9 13 11 14
  Tytöt 6 10 12 8 11 8 10
  Kaikki 5 10 11 9 12 9 12
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.