Ollut rajussa humalassa joskus elinaikana (%)

        2007     2011     2015     2019  
  Pojat 48 50 37 35
  Tytöt 55 55 37 36
  Kaikki 52 53 37 36
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.