Ollut rajussa humalassa 30 viime päivän aikana (%)

        2007     2011     2015     2019  
  Pojat 19 19 13 12
  Tytöt 23 23 13 14
  Kaikki 21 21 13 13
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.