Ollut rajussa humalassa 12 viime kk aikana (%)

        2007     2011     2015     2019  
  Pojat 40 44 31 30
  Tytöt 49 50 32 33
  Kaikki 45 47 32 31
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.