Haistellut liimoja joskus elinaikana (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 4 5 8 11 9 7 5
  Tytöt 4 6 8 10 11 8 6
  Kaikki 4 5 8 10 10 8 6
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.