Haistellut liimoja 30 viime päivän aikana (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 1 1 1 2 2 2 1
  Tytöt 1 1 1 1 1 1 1
  Kaikki 1 1 1 1 1 1 1
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.