Haistellut liimoja 12 viime kk aikana (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 2 2 3 3 4 3 2
  Tytöt 2 3 3 4 5 3 3
  Kaikki 2 2 3 4 5 3 3
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.