Pelannut rahasta 12 viime kk aikana (%)

        2015     2019  
  Pojat 34 46
  Tytöt 7 21
  Kaikki 20 34
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.