Käyttänyt sähkösavuketta joskus elinaikana (%)

        2015     2019  
  Pojat 50 44
  Tytöt 32 24
  Kaikki 41 34
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.