Käyttänyt sähkösavuketta 30 viime päivän aikana (%)

        2015     2019  
  Pojat 22 10
  Tytöt 10 5
  Kaikki 16 7
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.