Käyttänyt sähkösavuketta 12 viime kk aikana (%)

        2015     2019  
  Pojat 44 26
  Tytöt 26 18
  Kaikki 34 22
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.