Juonut humalaan 30 viime päivän aikana (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 53 53 42 35 34 25 22
  Tytöt 49 43 38 33 35 20 21
  Kaikki 51 48 40 34 35 23 22
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.