Tiheästi humalaan juovien osuus (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 22 21 19 14 13 9 7
  Tytöt 19 15 14 13 11 6 5
  Kaikki 20 18 16 14 12 8 6
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.