Käyttänyt kannabista joskus elinaikana (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 5 10 11 8 12 10 13
  Tytöt 5 9 11 7 10 7 9
  Kaikki 5 10 11 8 11 8 11
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.