Käyttänyt kannabista 30 viime päivän aikana (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 1 3 3 3 4 3 5
  Tytöt 1 2 2 2 2 2 3
  Kaikki 1 2 3 2 3 2 4
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.