Käyttänyt kannabista 12 viime kk aikana (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 3 9 7 6 9 8 12
  Tytöt 5 7 8 6 8 6 8
  Kaikki 4 8 8 6 8 7 10
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.