Juonut olutta 30 viime päivän aikana (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 54 51 50 43 43 29 27
  Tytöt 46 34 38 33 30 17 15
  Kaikki 50 43 44 38 36 22 21
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.