Ei ole koskaan käyttänyt alkoholia (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 12 9 12 15 17 25 31
  Tytöt 11 9 12 14 16 28 32
  Kaikki 11 9 12 15 16 26 31
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.