Ei ole käyttänyt alkoholia 30 viime päivän aikana (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 45 41 47 54 54 68 71
  Tytöt 39 37 44 51 50 68 68
  Kaikki 42 39 46 52 52 68 69
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.