Ei ole käyttänyt alkoholia 12 viime kk aikana (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 17 16 22 25 27 36 40
  Tytöt 14 13 19 22 24 36 40
  Kaikki 15 14 20 24 25 36 40
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.