Tulosraportti: Kaupunki-maaseutu -luokitus

Viittausohje: Kaikkonen R, Murto J, Saarsalmi P, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset kaupunki-maaseutu -luokittain 2013. Verkkojulkaisu: thl.fi/ath

Toimintakyky ja arjessa selviytyminen
Pylväs­kuvat   Profiili  
100 metrin matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia, osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia, osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Arkiaskareissa (ADL+IADL) suuria vaikeuksia kokevien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Toiminta­kyvyltään heikentynyttä puolisoaan säännöllisesti kotona selviytymään auttavien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työkyky
Pylväs­kuvat   Profiili  
Työkykynsä heikentyneeksi (enintään 7/10) arvioivien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työkykynsä vähintään melko huonoksi työn ruumiillisten vaatimusten kannalta arvioivien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työkykynsä vähintään melko huonoksi työn henkisten vaatimusten kannalta arvioivien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuus­eläke­ikään saakka (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työnsä fyysisesti vähintään melko rasittavaksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työnsä henkisesti vähintään melko rasittavaksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta