Tulosraportti: Kaupunki-maaseutu -luokitus

Viittausohje: Kaikkonen R, Murto J, Saarsalmi P, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset kaupunki-maaseutu -luokittain 2013. Verkkojulkaisu: thl.fi/ath

Terveydentila
Pylväs­kuvat   Profiili  
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään kaksi viikkoa jatkunut masennusoireilu 12 viime kk aikana, osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Unettomuutta 30 viime päivän aikana kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Virtsanpidätysongelmia 30 viime päivän aikana kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Mielenterveys ja päihdeongelmat
Pylväs­kuvat   Profiili  
Vähintään kaksi viikkoa jatkunut masennusoireilu 12 viime kk aikana, osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna masennusta (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on ollut itsemurha-ajatuksia 12 viime kk aikana (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittavat käyttäneensä kannabista 12 viime kk aikana (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Rahapelaamisensa ongelmaksi vähintään joskus 12 viime kk aikana kokeiden osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Krooniset sairaudet ja allergiat
Pylväs­kuvat   Profiili  
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna sepelvaltimotauti (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna kohonnut veren kolesterolipitoisuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna verenpainetauti tai kohonnut verenpaine (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna nivelreuma tai muu niveltulehdus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna selän kulumavika, iskias tai muu selkäsairaus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Suun terveys
Pylväs­kuvat   Profiili  
Vähintään kahdesti päivässä hampaansa harjaavien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Suun terveydenhuoltopalveluita terveyskeskuksessa viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Yksityishammaslääkäripalveluita viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Seksuaaliterveys
Niiden osuus, joille on tehty raskauden keskeytys (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta