Tulosraportti: Kaupunki-maaseutu -luokitus

Viittausohje: Kaikkonen R, Murto J, Saarsalmi P, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset kaupunki-maaseutu -luokittain 2013. Verkkojulkaisu: thl.fi/ath

Elinolot
Pylväs­kuvat   Profiili  
Kotitalouden menojen kattaminen tuloilla hankalaa (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään 4 määräaikaista työsuhdetta 2 viime vuoden aikana, osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Joutunut tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai lääkäri­käynneistä rahan puutteen vuoksi, osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Pelännyt ruoan loppuvan ennen kuin saa rahaa ostaakseen lisää, osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joita huonot julkiset liikenne­yhteydet haittaavat vähintään jokin verran (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asuntonsa kustannuksiin vähintään melko tyytymättömien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä asuin­alueensa olosuhteisiin (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joita asuinalueen rumuus haittaa vähintään jonkin verran (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Internetiä sähköiseen asiointiin käyttävien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koettu hyvinvointi
Pylväs­kuvat   Profiili  
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimääräistä paremmaksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsensä suurimman osan aikaa 4 viime viikon aikana onnelliseksi kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä ihmis­suhteisiinsa (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittavat olevansa tyytyväisiä nykyiseen / viimeisimpään työhönsä (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Osallisuus
Aktiivisesti osallistuvien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään kerran vko kotitalouden ulkopuolisiin ystäviin ja sukulaisiin yhteyttä pitävien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1-3 krt/kk) kulttuuriyhdistysten toimintaan (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1 krt/vko) liikunta- tai urheilu­seurojen toimintaan (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Aktiivisesti (väh. 1-3 krt/kk) sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan osallistuvien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan osallistuvien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka kokevat työn ja perheen myönteistä vuorovaikutusta (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittivat kokevansa riittämättömyyttä vanhempana (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka tuntevat laiminlyövänsä kotiasioita työn vuoksi (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittivat äänestäneensä viime kunnallis­vaaleissa (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Keskimääräinen luottamus julkiseen terveyden­huoltoon asteikolla 1-5 (1=en luota ollenkaan, 5=luotan täysin) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Keskimääräinen luottamus julkiseen sosiaali­huoltoon asteikolla 1-5 (1=en luota ollenkaan, 5=luotan täysin) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Keskimääräinen luottamus oman kunnan päätöksen­tekoon asteikolla 1-5 (1=en luota ollenkaan, 5=luotan täysin) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Osallistuminen järjestö­toimintaan
Pylväs­kuvat   Profiili  
Aktiivisesti osallistuvien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1-3 krt/kk) kulttuuri­yhdistysten toimintaan (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1 krt/vko) liikunta- tai urheilu­seurojen toimintaan (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Aktiivisesti (väh. 1-3 krt/kk) sosiaali- ja terveys­alan järjestöjen toimintaan osallistuvien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan osallistuvien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestö­toimintaan osallistuneiden tietolähteet: internetistä tietoa saaneiden osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestö­toimintaan osallistuneiden tietolähteet: lehdistä ja muusta mediasta tietoa saaneiden osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestö­toimintaan osallistuneiden tietolähteet: sukulaisilta ja tuttavilta tietoa saaneiden osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestö­toimintaan osallistuneiden tietolähteet: julkisista palveluista tietoa saaneiden osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestö­toimintaan osallistuneiden syyt: halu auttaa muita ihmisiä (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestö­toimintaan osallistuneiden syyt: oppia uusia asioita ja saada tietoa (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestö­toimintaan osallistuneiden syyt: tutustua uusiin ihmisiin (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestö­toimintaan osallistuneiden syyt: kuulua johonkin ryhmään (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestö­toimintaan osallistuneiden syyt: olla mukana lapsen tai lasten harrastuksissa (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestö­toimintaan osallistuneiden syyt: tapaa muita samassa tilanteessa olevia ja saada vertaistukea (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestö­toimintaan osallistuneiden syyt: vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestö­toimintaan osallistuneiden syyt: vapaaehtoistyöstä on hyötyä opiskelussa ja/tai työelämässä (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestö­toimintaan osallistuneiden syyt: saa apua ja/tai tukea elämäntilanteeseen (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestö­toimintaan osallistuneiden syyt: mielekäs, kiva ja/tai kehittävä tekeminen (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestö­toiminnassa, syyt: ei koe tarvetta (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestö­toiminnassa, syyt: kiinnostavaa toimintaa ei järjestetä lähiympäristössä (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestö­toiminnassa, syyt: ei riittävästi tietoa lähiympäristön järjestötoiminnasta (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestö­toiminnassa, syyt: ajanpuutteen takia (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestö­toiminnassa, syyt: huonojen kulku­yhteyksien takia (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestö­toiminnassa, syyt: oma tai läheisen terveys tai toimintakyky estää (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kulttuuri
Pylväs­kuvat   Profiili  
Vähintään kerran viikossa kulttuuri­palveluita käyttävien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kulttuuri­palveluita 1-3 kertaa kk käyttävien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Museoissa tai taide­näyttelyissä vähintään kerran kk käyvien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kulttuuri­palveluita (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kulttuuri­palveluita (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kirjasto­palveluita (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kirjasto­palveluita (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kansalais- työväen­opiston palveluita (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan kulttuuri­palveluista (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan kirjasto­palveluista (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan liikunta­palveluista (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Elinympäristön turvattomuus ja väkivalta
Pylväs­kuvat   Profiili  
Asuinalueensa turvattomaksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä asuinalueensa turvallisuuteen (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Fyysistä uhkaa 12 viime kk aikana kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Uhkailun tai kiristyksen kohteeksi 12 viime kk aikana joutuneiden osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Jalankulku­väylien liukkauden vähintään jonkin verran haittaavaksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Tapaturmat
Pylväs­kuvat   Profiili  
Niiden iäkkäiden osuus, jotka ilmoittavat kaatuneensa kävellessä 12 viime kk aikana (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittavat käyttävänsä pyöräily­kypärää aina pyöräillessään (%) Atlas Pylväs­kuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta