Alueraportti 2013-2015

Viittausohje: Kaikkonen R, Murto J, Pentala-Nikulainen O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 2010-2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath

Palveluiden tarve ja käyttö
Vähintään kerran 12 viime kk aikana terveyskeskuslääkäripalveluita käyttäneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään kerran 12 viime kk aikana yksityislääkäripalveluita käyttäneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Suun terveydenhuoltopalveluita terveyskeskuksessa viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Yksityishammaslääkäripalveluita viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittavat etteivät ole saaneet riittävästi tietoa kuntansa palveluista (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi terveyskeskuslääkärin palveluita (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Terveyskeskuslääkärin palveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi työterveyshuollon palveluita (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi liikuntapalveluita (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Liikuntapalveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sosiaalitukeen liittyviä palveluita riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sosiaalitukeen liittyviä palveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy
Niiden osuus, jotka ovat saaneet influenssarokotuksen 12 viime kk aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut verenpaineen 12 viime kk aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut sokeripitoisuuden 12 viime kk aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut kolesterolipitoisuuden 12 viime kk aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut vyötärön ympäryksen 12 viime kk aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta