Alueraportti 2013-2015

Viittausohje: Kaikkonen R, Murto J, Pentala-Nikulainen O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 2010-2015. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath

Elinolot
Kotitalouden menojen kattaminen tuloilla hankalaa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään 4 määräaikaista työsuhdetta 2 viime vuoden aikana, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Joutunut tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan puutteen vuoksi, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Pelännyt ruoan loppuvan ennen kuin saa rahaa ostaakseen lisää, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joita huonot julkiset liikenneyhteydet haittaavat vähintään jokin verran (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asuntonsa kustannuksiin vähintään melko tyytymättömien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä asuinalueensa olosuhteisiin (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joita asuinalueen rumuus haittaa vähintään jonkin verran (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Internetiä sähköiseen asiointiin käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koettu hyvinvointi
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimääräistä paremmaksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsensä suurimman osan aikaa 4 viime viikon aikana onnelliseksi kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä ihmissuhteisiinsa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittavat olevansa tyytyväisiä nykyiseen/viimeisimpään työhönsä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Osallisuus
Aktiivisesti osallistuvien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään kerran vko kotitalouden ulkopuolisiin ystäviin ja sukulaisiin yhteyttä pitävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1-3 krt/kk) kulttuuriyhdistysten toimintaan (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1 krt/vko) liikunta- tai urheiluseurojen toimintaan (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Aktiivisesti (väh. 1-3 krt/kk) sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan osallistuvien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan osallistuvien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka kokevat työn ja perheen myönteistä vuorovaikutusta (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittivat kokevansa riittämättömyyttä vanhempana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka tuntevat laiminlyövänsä kotiasioita työn vuoksi (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittivat äänestäneensä viime kunnallisvaaleissa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Keskimääräinen luottamus julkiseen terveydenhuoltoon asteikolla 1-5 (1=en luota ollenkaan, 5=luotan täysin) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Keskimääräinen luottamus julkiseen sosiaalihuoltoon asteikolla 1-5 (1=en luota ollenkaan, 5=luotan täysin) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Keskimääräinen luottamus oman kunnan päätöksentekoon asteikolla 1-5 (1=en luota ollenkaan, 5=luotan täysin) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Osallistuminen järjestötoimintaan
Pylväskuvat   Profiili
Aktiivisesti osallistuvien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1-3 krt/kk) kulttuuriyhdistysten toimintaan (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1 krt/vko) liikunta- tai urheiluseurojen toimintaan (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Aktiivisesti (väh. 1-3 krt/kk) sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan osallistuvien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan osallistuvien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden tietolähteet: internetistä tietoa saaneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden tietolähteet: lehdistä ja muusta mediasta tietoa saaneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden tietolähteet: sukulaisilta ja tuttavilta tietoa saaneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden tietolähteet: julkisista palveluista tietoa saaneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: halu auttaa muita ihmisiä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: oppia uusia asioita ja saada tietoa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: tutustua uusiin ihmisiin (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: kuulua johonkin ryhmään (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: olla mukana lapsen tai lasten harrastuksissa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: tapaa muita samassa tilanteessa olevia ja saada vertaistukea (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: vapaaehtoistyöstä on hyötyä opiskelussa ja/tai työelämässä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: saa apua ja/tai tukea elämäntilanteeseen (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: mielekäs, kiva ja/tai kehittävä tekeminen (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: ei koe tarvetta (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: kiinnostavaa toimintaa ei järjestetä lähiympäristössä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: ei riittävästi tietoa lähiympäristön järjestötoiminnasta (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: ajanpuutteen takia (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: huonojen kulkuyhteyksien takia (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: oma tai läheisen terveys tai toimintakyky estää (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kulttuuri
Vähintään kerran viikossa kulttuuripalveluita käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kulttuuripalveluita 1-3 kertaa kk käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Museoissa tai taidenäyttelyissä vähintään kerran kk käyvien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kulttuuripalveluita (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kulttuuripalveluita (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kulttuuripalveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kirjastopalveluita (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kirjastopalveluita (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kirjastopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kansalais- työväenopiston palveluita (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan kulttuuripalveluista (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan kirjastopalveluista (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan liikuntapalveluista (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Elinympäristön turvattomuus ja väkivalta
Asuinalueensa turvattomaksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä asuinalueensa turvallisuuteen (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Fyysistä uhkaa 12 viime kk aikana kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Uhkailun tai kiristyksen kohteeksi 12 viime kk aikana joutuneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Jalankulkuväylien liukkauden vähintään jonkin verran haittaavaksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Tapaturmat
Niiden iäkkäiden osuus, jotka ilmoittavat kaatuneensa kävellessä 12 viime kk aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittavat käyttävänsä pyöräilykypärää aina pyöräillessään (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta