Tulosraportti 2012-2013

Viittausohje: Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 2010-2014. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath

Tutkimusalueet

 Tutkimusalueet ja vastausaktiivisuus

Tulokset aihepiireittäin

 Hyvinvointi

 Terveys

 Toiminta- ja työkyky

 Elintavat ja riskitekijät

 Palvelut

 Kaikki

Tulokset alueittain pylväskuvina

Koko maa

AVI-alueet 2013

ERVA-alueet 2013

Maakunnat 2013

Kunnat 2013

Tutkimusalueet 2013

Tutkimusalueet 2012© 2014 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -projektiryhmä: terveytemme@thl.fi